Okul Öncesi Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı, eğitimcilerin birbiriyle rekabet ettiği ya da başvuruların iyiden kötüye doğru sıralandığı bir yarışma değildir. Çalıştayımız, öğretmenlerin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine model teşkil etmelerine imkan sağlayarak eğitim öğretim aktivitelerini ve materyallerini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Çalıştay da sunulan iyi uygulamaların ‘’ çalıştayda sunulmak üzere ‘’ geliştirilmesi değil ‘’ eğitim sürecinde bir iyileşme sağlamak ‘’ için geliştirilmesi önemsenir.

Başvurular sunum ya da poster sunumu olarak yapılabilir. Sunumlar, Çalıştay günü sunum sahibine verilecek olan en fazla 30 dk. sürede izleyicilerle paylaşılacaktır. Sunumun yapılacağı mekanın teknik yapısı (masa, sandalye, bilgisayar, projeksiyon, vb.) müdürlüğümüz tarafından sağlanacaktır. Teknik ekipman dışındaki malzemeler sunum sahibi tarafından sağlanacaktır.

Başvurular sadece iyiuygulamalar.sinop.edu.tr web adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Posta ya da elden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uygulamanın/materyalin eğitim süreci içerisinde uygulanmış/geliştirilmiş olması gerekir. Henüz tamamlanmamış, uygulaması yapılmamış çalışmalar değerlendirilmeyecektir.

Okul Öncesi Eğitimde İyi Uygulamalar başvuruları ‘’ Uygulama Takvimi ’’ nde belirtildiği gibi 10.04.2017 – 19.04.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kişilerin kendi adlarına yapacakları ‘’ Eğitimde İyi Uygulamalar ‘’ başvuru sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Kişi sınırsız sayıda ‘’ Okul Öncesi Eğitimde İyi Uygulamalar ‘’ başvurusunda bulunabilirler.