Uygulamanın/ Materyalin amacının açık, anlaşılır olması
Uygulamanın/Materyalin özgün ve yenilikçi olması
Uygulamanın/Materyalin hedef kitlesinin uygulama sürecine katılımı
Uygulamanın/ Materyalin hedef kitle üzerindeki gelişimsel etkileri
Uygulamanın/ Materyalin değerlendirilmesi
Uygulamanın/ Materyalin yaygınlaştırılabilir olması