Okul Öncesi Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayında sunum hakkı elde edecek olan iyi uygulamalar/materyaller, son başvuru tarihine kadar yapılan başvurular arasından ‘’ Değerlendirme Kriterleri ‘’ ne göre, ‘’ Seçici Kurul ‘’ tarafından belirlenecektir.

Seçici Kurul; Deniz Yıldızları Anaokulu Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şule ERŞAN başkanlığında, Eğitim yöneticileri ve Üniversitemizin akademisyenlerinden oluşacaktır.

‘’ Okul Öncesi Eğitimde İyi Uygulamalar ‘’ değerlendirme sonuçları 21 – 26 Nisan tarihleri arasında www.sinop.edu.tr ya da denizyildizlari.sinop.edu.tr web adreslerinden duyurulacak, ilgililerine ayrıca bilgi verilecektir.

Seçici kurulumuz, belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirme yapacaktır.