Okul Öncesi Öğretmenlerimizin alanlarında iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını / materyallerini konferansta sunmak üzere başvurabilirler.

Kişi, ekip ya da kurumlar birden çok uygulama/materyal başvurusu yapabilirler.

İyi örnek teşkil eden uygulama/materyal, birden fazla eğitimci tarafından ortaklaşa yürütülmüş bir çalışma olsa dahi başvuru sadece bir kişi adına yapılmak zorundadır.