SÖZLÜ SUNUM

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE İYİ UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI  SÖZLÜ SUNUMLAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

 

 • Okul Öncesi Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı’ nda sözlü sunum yapacak katılımcılarımızın sunumlarını hazırlarken ve yaparken bazı noktalara dikkat etmeleri önem taşımaktadır.
 • Okul Öncesi Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı, öğretmenler, eğitimciler ve yöneticiler arasında paylaşım, etkileşim ve işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Sunumlarınızı hazırlarken ve çalıştay süresince bu temel ilkeyi göz önünde bulunduracağınızı umuyoruz. Aşağıda dikkatinizi çekmek istediğimiz noktalar da bu ilkeden kaynaklanmaktadır.
 • Çalıştayda  her sunum için ayrılan süre en fazla 30 dakikadır. Bu sürenin en az 10 dakikası soru ve cevaplara ayrılmalıdır. Bu nedenle, en az 10, en fazla 20 dakikalık sunumlar hazırlamanız uygun olacaktır.
 • Çalıştay öncesinde Üniversitemiz sunum için moderatör atayacaktır. Moderatör sunum öncesinde sözlü sunum sahiplerine kendilerini tanıtacak ve sunumu başlatacaktır. Moderatör, yukarıda söz edilen soru ve cevap bölümünü yönetecek; yukarıda belirtilen süreler aşıldığı takdirde sunum sahiplerine hatırlatma yapacaktır.
 • Üniversitemizin ve izleyicilerin sizden beklentisi, uygulamanız/materyaliniz hakkında temel ve çarpıcı bilgileri size ayrılan süre içerisinde paylaşmanız ve çalışmanızın katılımcılara esin kaynağı olabilecek unsurlarına yoğunlaşmanızdır.

Bu bağlamda:

 • Sunumunuz, seçici kurula değerlendirmek üzere gönderdiğiniz başvuru formundaki içeriğe sadık kalarak hazırlanmalıdır.
 • Sunumda kullanılan dilin düzgün, ifadelerin açık olmasına özen gösterilmelidir.
 • Sunumları mümkün olduğunca özetleyerek, yalın bir biçimde aktarmanız gerekmektedir.
 • Sunumunuz teorik olmamalıdır. Uygulamanızın/materyalinizin teorik çerçevesine değinmek istiyorsanız, bunu mümkün olduğu kadar kısa tutmanızı, ağırlığı uygulamanın/materyalin tanıtımına vermenizi öneririz.
 • Ek olarak sunumlarda kurum/kişi tanıtımı yapılmaması önemle rica olunur.

Sunumunuzda;

·    Uygulamanın/materyalin hangi amaçla geliştirildiğine ve öğrenme sürecinde hangi gereksinime cevap verdiğine,

·    Uygulamanın/materyalin nasıl geliştirildiğine,

·    Uygulamanın/materyalin -varsa ölçme ve değerlendirme sonuçlarınızla birlikte- nasıl bir sonuç verdiğine,

·    Çalıştayın başvuru alanlarıyla bağlantısına değinilmesi önemlidir.

 

Sunumda kullanılması planlanan ofis ve iletişim teknolojileri açısından aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

·    Sunum yapılacak salonda bilgisayar ve projektör bulunacaktır. Tepegöz ve harici video oynatıcı sağlanması mümkün olmayacaktır.

·    Sunum dosyalarınızın MS Power Point (ppt/pptx) veya Open Office (odp) programlarında hazırlanmış olması gerekmektedir.

·    Çalıştay süresince sunumların bilgisayarlara yüklenmesi vb. işler başvuru sahipleri tarafından yapılacaktır.

·    Bilgisayarlarda VCD oynatılması ya da harici video oynatıcı, dijital kamera gibi elektronik cihazların kullanılmasında sorun çıkma olasılığı vardır. Bu olasılığı göz önünde bulundurarak alternatif sunum biçimlerine hazırlıklı olmanızı öneririz.

 

Sabah sözlü sunum yapacak kişilerin, Çalıştay günü saat:  08:30’da KAYIT MASASI’ na gelmeleri, Öğleden Sonra sözlü sunum yapacak kişlerin ise; saat:12:30’ da KAYIT MASASI’na gelmeleri gerekmektedir.

POSTER SUNUM

 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI POSTER SUNUMLARI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

 

 • Okul Öncesi Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı’ nda poster sunum yapacak katılımcılarımızın sunumlarını hazırlarken bazı noktalara dikkat etmeleri önem taşımaktadır.
 • Okul Öncesi Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı, öğretmenler, eğitimciler ve yöneticiler arasında paylaşım, etkileşim ve işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Sunumlarınızı hazırlarken ve çalıştay süresince bu temel ilkeyi göz önünde bulunduracağınızı umuyoruz. Aşağıda dikkatinizi çekmek istediğimiz noktalar da bu ilkeden kaynaklanmaktadır.
 • Her poster sunum için 1 masa ve 2 sandalye ayrılacaktır.
 • Çalıştay sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her türlü gereksiniminizi çalıştay öncesinde bizlerle paylaşmanızı önemle rica ediyoruz.

 

 Posterinizde;

·    Uygulamanın/materyalin öğrenme sürecinde hangi gereksinime yanıt verdiğine,

·    Bu ihtiyaca yanıt vermek için nasıl bir uygulamanın/materyalin geliştirildiğine,

·    Uygulamanın/materyalin nasıl bir sonuç verdiğine/hedef kitlenizde yarattığı gelişime,

·    Uygulamanın/materyalin çalıştay başvuru alanlarıyla bağlantısına, değinilmesi ve uygulamaya/materyale ilişkin görsel malzeme kullanılması önemlidir.

 

Posterlerini önceden elimize ulaştırmak isteyen sunum sahipleri Çalıştay' dan 1 gün öncesinde Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ ne teslim edebilirler.

Posterinizi Çalıştay günü beraberinizde getirebilirsiniz. Posterlerini yanında getirecek sunum sahiplerinin Çalıştay günü 08.00’da posterlerini POSTER KAYIT MASASI’ na teslim etmeleri gerekmektedir.

Sunum sahipleri, posterlerini Çalıştay günü 17.30’da asılı olan yerlerinden alabileceklerdir.